Subsidies voor onderwijs: SUViS en Ventilatie op Scholen

Een vrouw met zak geld in haar handen ter illustratie bij het bericht.

Er zijn twee subsidies waar het onderwijs gebruik van kan maken om de luchtkwaliteit in hun school te verbeteren.

De ene vraag je zelf aan. Dat is de maatwerkregeling Ventilatie op Scholen en deze vraagt het schoolbestuur aan bij het ministerie van OCW.

De tweede wordt aangevraagd door de gemeente. Dat is de SUViS-regeling en dat staat voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. De SUVis-regeling komt uit de koker van de RVO. Deze is trouwens al dicht. Maar wellicht dat er nog een volgende ronde komt.

De subsidie maatwerkregeling voor Ventilatie op Scholen staat open.

  • Tot en met 31 maart 2023 kun je nog een zogeheten vangnetsubsidieaanvragen aanvragen.
  • Tot en met eind april 2023 kun je nog de basissubsidie aanvragen.

Vangnetsubsidie bekostigt 60% van je project, de basissubsidie 30%

De vangnetsubsidie bekostigt 60% van je project en de basissubsidie tot max 30%. En je hebt pas recht op een vangnetsubsidie als Ruimte-OK een urgentieverklaring heeft afgegeven. Zij komen op bezoek bij de school als je aangeeft dat je hier behoefte aan hebt, dat je die vangnetsubsidie wil en zij stellen officieel vast of je tot de urgente gevallen behoort.

Dat kun je helaas niet zelf bepalen en het is nodig dat je tot de urgente gevallen behoort, want anders mag je de vangnetsubsidie niet aanvragen. Ook moet de gemeente sowieso co-financieren. Het is best wel wat voorbereiding voordat je deze subsidie aan kunt vragen.

Maar op het moment dat je de subsidie hebt, dan kun je wel een aantal maatregelen doorvoeren op je locatie. Aan wat voor maatregelen moet je bijvoorbeeld aan denken? Denk aan het mechanische ventilatiesysteem, maar ook roosters. De advieskosten. Elektra of bouwtechnische aanpassingen, denk aan plafonds, wanden, dak verstevigen. Gevels, de temperatuurregulatie, inclusief airco, radiator, CV-ketel. En denk ook aan allerlei andere zaken, zoals de sloopkosten, bouwmateriaal, asbestverwijdering, maar ook het projectmanagement en de kosten van het ontwerp.

Eigenlijk is gewoon heel veel mogelijk. Dat komt omdat deze keer gekeken is naar het totale project van ontwerp tot evaluatie. Zodat iedereen blij is met wat er opgeleverd. Het kan ook anders, er zijn veel subsidies die maar gelden voor een deel van een project. Dus daarin is deze subsidie extra fijn.

Maar dat zorgt er natuurlijk ook weer voor dat daar heel veel kosten mee gemoeid zijn en dat dus niet iedereen aanspraak kan maken op deze vangnetsubsidie.

Wanneer urgent genoeg voor een vangnetsubsidie?

Wanneer ben je dan een urgent geval? Dat betekent dat de luchtkwaliteit op dit moment in school niet goed is. En je moet ook kunnen aantonen dat je niet zelf de gelden hebt om dit te kunnen bekostigen.

Denk je er aan om eerst die vangnetsubsidie te proberen en als het niet lukt de basissubsidie aan te vragen? Zo werkt het niet, je kiest vooraf welke subsidie je wilt aanvragen. Als je iets aanvraagt dan kan ook iets afgewezen worden.

Al gemaakte kosten kunnen niet meegenomen worden in de subsidie

De basissubsidie is voor scholen die heel graag de aanpassingen willen doen. Maar die wel zelf financiële middelen hebben en misschien wat minder urgent zijn. Je kan dan 30% terugkrijgen.

Dus als je toch al van plan was om dit project op poten te zetten, dan zijn deze subsidies interessant. Als je al kosten hebt gemaakt, dan mag je die niet nog een keer door de subsidie laten vergoeden. De subsidie kosten beginnen pas op het moment dat je de toekenning hebt gekregen.

Stel een gedeelte van het gebouw wordt door de kinderopvang gebruikt, dan mag dat niet meegenomen worden in de subsidie. Dan moet de kinderopvang dat betalen. En Als je dus die SUViS-subsidie al gehad hebt, dan mag je ook geen aanvragen doen. Dus let even heel goed op de kleine lettertjes voordat je hiermee aan de slag gaat.

Ik hoop dat er nog meer rondes komen, want dan kunnen we nog meer scholen helpen. Dat zou echt super zijn.

Niet alleen materialen, maar ook gedrag belangrijk voor een gezonde luchtkwaliteit

Wat wij belangrijk vinden is dat je dan echt een stap verder zet. Dus niet alleen wat kunnen we aanpassen aan het gebouw, maar hoe zorg je er nu voor dat het gedrag van de mensen in dat gebouw zo beïnvloed wordt, dat ze zich allemaal goed gaan gedragen.

En met goed gedragen bedoelen we dat ze kijken naar wat die CO2-meters zeggen en dan op basis van een eventuele trend aanpassingen gaan doen. Dan slaan de CO2-meters niet meer rood uit en blijft de luchtkwaliteit goed. Het kunnen aanschaffen van materialen is erg fijn, maar uiteindelijk moet je het met elkaar doen.

Iedere school heeft geld gekregen in de lumpsum om CO2-meters aan te schaffen, maar als iedereen hetzelfde blijft doen wat hij al deed, dan komt er geen verandering. Deze subsidies zijn heel fijn, maar ons advies, zorg dat het daar niet stopt. Ga met elkaar verder, ga met elkaar naar het gedrag kijken. Samen grip op de situatie.

Mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan horen wij graag van je.

Je resultaat meten?

Bestel onze C02 meter

Verwachte levertijd 5 tot 6 weken