DUMAVA-subsidie aanvragen voor je aanschaf CO2-meters

Een van de subsidies die zou kunnen helpen is de subsidie DUMAVA, dat staat voor duurzaam maatschappelijk vastgoed en wordt uitgegeven door het RVO. De DUMAVA-subsidie of de Duma-subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting, maar ook energiemanagement systemen. En daar vallen CO2-meters en -monitoren onder.

Je kan deze subsidie aanvragen als je de bezitter bent of de eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed. En dat zijn eigenlijk alle gebouwen die in publieksfunctie hebben. Denk aan gemeentes,  denk aan scholen, denk aan ziekenhuizen of non-profit organisaties.

Omvang verduurzamingsmaatregelen bepalen de hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aard en de omvang van de verduurzamingsmaatregelen en uiteindelijk ook het beschikbare budget. Het bedrag was de vorige ronde ontzettend snel op, maar er komt een tweede ronde aan. Dus mocht je deze graag zou willen, dan is het handig om deze goed voor te bereiden. De verhalen wisselen momenteel nog tussen opening in oktober 2023 of in januari 2024. Dat is dus nog niet bekend.

Let wel dat je al van tevoren gewoon alle documenten kunt voorbereiden, waardoor je gewoon op tijd bent en grotere kans hebt om subsidie te krijgen. Je voert in ieder geval één, twee of drie maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan. Deze kun je downloaden bij het RVO.

Stap 1 is dat je start met het krijgen van een energieadvies, want op grond van dat energieadvies mag je die maatregelen gaan uitvoeren. Je mag niet zelf bedenken wat je wilt, het moet uit dat energieadvies blijken.

Subsidiebedragen DUMAVA uitrekenen doe je zo

Als je dat energieadvies heb gehad, dan ga je uitrekenen. Dat betekent dat je vanuit de regeling 30% van de projectkosten gesubsidieerd kan krijgen. Bij minimale subsidie kosten van 5.000 en maximale subsidie kosten van 2,5 miljoen. Even voor jouw uitgerekend betekent dat dat jouw minimale projectkosten € 16.666 moeten zijn.

Als je energieadvies wil gaan bekostigen, is dat 50% en de subsidie voor een energielabel is overigens ook 50%.

Dus vraag je voor minder aan dan € 25.000 en zijn de projectkosten dus lager dan € 83.333, dan kun je bij de vaststelling meteen 100% van het subsidiebedrag krijgen. Vraag je meer aan, dan krijg je een voorschot van 70% en ontvang je de overige 30% nadat je subsidie is vastgesteld. Dat betekent dat alles verantwoord is en In iedereen het eens is. Dan betaal je alles al en dan krijg je die 30% later terug.

Hou de website goed in de gaten of onze slimventileren.nu updates, want wij maken er dan meteen een nieuwe podcast van.

Je resultaat meten?

Bestel onze C02 meter

Verwachte levertijd 5 tot 6 weken