CO2-norm voor horeca in Nederland

In Nederland is er momenteel geen specifieke regelgeving voor de maximale CO2-concentratie in horecagelegenheden. Er zijn echter wel algemene wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de binnen luchtkwaliteit, zoals de Arbowet en het bouwbesluit.

De Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief een gezonde binnen luchtkwaliteit. Het bouwbesluit stelt eisen aan de ventilatie, voorzieningen van gebouwen en vereist dat de binnenlucht van voldoende kwaliteit is.

CO2-meters aanbevolen in horeca ondanks geen verplichting

Hoewel er geen specifieke CO2-normen voor horecagelegenheden zijn vastgesteld, kunnen CO2-meters nog steeds nuttig zijn om de binnen luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren.

  • Door de CO2-concentratie regelmatig te meten en passende maatregelen te nemen, kan de gezondheid en het comfort van klanten en werknemers worden bevorderd.
  • Het is ook mogelijk dat er in de toekomst wel specifieke normen of richtlijnen worden opgesteld voor CO2-concentratie in horeca.

Door de toenemende aandacht voor de binnen luchtkwaliteit en het belang ervan voor de Volksgezondheid en zeker na de uitbraken van corona ligt er focus hierop. De lockdowns hebben daar natuurlijk ook een bijdrage aan geleverd, dus ondanks dat er geen specifieke regelgeving is, is het wel zo dat je als werkgever verplicht bent om niet boven de 950 parts per million over 8 uur per dag uit te komen.

CO2-concentratie meet je in parts per million

Parts per million is de manier waarop je CO2-concentratie aanduidt. En eigenlijk zeggen ze ook nog dat dat echt het minimale is. Je moet eigenlijk uitgaan van 800.

Dat betekent dat je per zoveel vierkante meter in een restaurant of in een kantoorruimte een CO2-meter moet ophangen. Zo kan je dat stukje van je gebouw in de gaten houden.

Heb jij al één of meerdere CO2-meters hangen in je horecagelegenheid? Wij zijn benieuwd naar je ervaringen en tips!

 

Je resultaat meten?

Bestel onze C02 meter

Verwachte levertijd 5 tot 6 weken